Continuum movement (celostní somatická práce s tělem)

“Pohyb kontinua nás vede ke zpomalení a naladění na tělo a vnitřní svět, takže mysl se utiší a tělo se probudí.” – Emilie Conrad

Continuum je sebeléčivá praxe, průzkum tekutého tance života, který se rozvíjí skrze naše bytí a svět kolem nás. Pohyb je učitel. Otevíráme své vědomí vjemům pod naší obvyklou úrovní pozornosti. V continuu si děláme čas, abychom zpomalili a naladili se na naše vnitřní rytmy. Vede nás do hlubin naší duše a propojuje s něčím vyšším, co nás přesahuje.

Voda je součástí každé buňky v těle. Tato praxe nás propojuje s vodou v nás, s naším tekutinovým tělem. Obnovujeme propojení sami se sebou, s tím, co je za naší myslí,  emocemi a s tím, co se skrývá uvnitř nás. Každá emoce si zaslouží být prožita naplno, i ta méně příjemná. Cesta zvědomování si a přijetí.

Jemnými fluidními mikropohyby se doslova “ponoříme” do hlubin  těla, do jeho tekutin, objevujeme, zkoumáme, nasloucháme a necháváme se vést vnitřní moudrostí. Tato praxe se nám pak začne odrážet i do běžného bytí.