Dechové a relaxační techniky

“Změň svůj dech a tvůj život se změní”.

Život každého člověka začíná nádechem a končí výdechem. Mezi tím leží miliony nádechů a výdechů, které ovlivňují kvalitu našeho života, víc než si myslíme. Dech nevědomě kontroluje naše tělo a tělo zase dech. Dech ovlivňuje všechny funkce v našem těle. Ovládá nás. Ale jen do té chvíle, než my ovládneme jej. Pak nám může pomoci ve všech životních situacích.

Takže je třeba se ztišit a začít dýchat vědomě. Pomaleji. Věnovat dostatek času všímavosti k dechu. A být s ním ve spojení tak často, jak to jen jde. Protože jde skutečně o náš život.